هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر روز تاسوعای حسینی۹۳

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۳

تصاویر منتخب از عزاداری روز تاسوعای حسینی سال ۱۳۹۳ هیئت ابوالفضل(ع) و هیئت امام حسین(ع) امیرآباد شول به طرف قدمگاه ابوالفضل(ع)