هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

کلیپ زیبای تعزیه خوانی هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول۹۴

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۴

 

کلیپ زیبای تعزیه خوانی محرم سال ۱۳۹۴ هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول

 

 

دانلود