هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تیزر زیبای مستند لبیک

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۴

 

تیزر زیبای مستند لبیک کاری از گروه فرهنگی هنری هیئت ابوالفضل(ع) روستای امیرآباد شول

 

 

دانلود