هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

کلیپ زیبای روز تاسوعای حسینی۹۵

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۴

 

کلیپ زیبای عزاداری روز تاسوعای حسینی سال۱۳۹۵ هیئت ابوالفضل(ع)روستای امیرآباد شول

 

 

دانلود