هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه حمزه(ع) سال ۹۶

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۴

تصاویر منتخب از تعزیه باشکوه حمزه سید الشهدا(ع) در روز سوم محرم ۱۳۹۶ حسینیه ابوالفضل(ع) امیرآباد شول