هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه مسلم(ع)۹۶

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۴

تصاویر منتخب از تعزیه باشکوه مسلم ابن عقیل(ع) در روز چهارم محرم سال ۱۳۹۶ هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول