هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه حر ابن ریاحی۹۶

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۶

تصاویر منتخب از تعزیه با شکوه حر ابن ریاحی(ع) در روز هفتم محرم ۱۳۹۶ هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول