هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه علی اکبر۹۶

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۷

تصاویر منتخب از تعزیه باشکوه علی اکبر(ع) در روز هفتم محرم ۱۳۹۶