هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

کلیپ جدید مراسم شیرخوارگان۹۶

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۹

کلیپ جدید و زیبای مراسم شیرخوارگان حسینی در هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول شهرستان سیرجان

 

 

دانلود