هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

کلیپ عزاداری هیئت ابوالفضل(ع) در کریم آباد۹۶

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۹

کلیپ عزاداری هیئت ابوالفضل(ع) روز هفتم محرم ۱۳۹۶ در کربم آباد

 

دانلود