هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

کلیپ زیبای عزاداری روز عاشورا ۹۶

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۱۰

 

کلیپ زیبای عزاداری روز عاشورای حسینی هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول در روز عاشورای حسینی سال ۱۳۹۶

 

 

دانلود