هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه قاسم۹۶

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۱۰

تصاویر منتخب از تعزیه با شکوه قاسم(ع) در روز هشتم محرم ۱۳۹۶ حسینیه ابوالفضل(ع) روستای امیرآباد شول سیرجان