هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه ابوالفضل۹۶

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۱۲

تصاویر منتخب از تعزیه با شکوه ابوالفضل(ع) حسینیه ابوالفضل(ع) در روز تاسوعای حسینی سال ۱۳۹۶