هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر عزاداری تاسوعا۹۶

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۱۳

تصاویر منتخب از عزاداری روز تاسوعای حسینی هیئت ابوالفضل(ع) و هیئت امام حسین(ع) در محرم سال ۱۳۹۶