هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر عزاداری عاشورا۹۶

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۱۳

تصاویر منتخب از عزاداری روز عاشورای حسینی هیئت امام حسین(ع) و هیئت ابوالفضل(ع) در محرم سال ۱۳۹۶