هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

کلیپ پایانی محرم۹۶

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۱۴

 

 

کلیپ پایانی و یادگاری زیبا از اعضای هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول در محرم سال ۱۳۹۶

 

دانلود