هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

اعلامیه برنامه هیئت ابوالفضل(ع) محرم۹۷

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۶/۲۳

اعلام برنامه های هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول در ماه محرم ۹۷