هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

کلیپ هفتم محرم۹۷

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۶/۳۰

کلیپ بسیار زیبای هفتم محرم ۱۳۹۷ هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول در روستای کریم آباد