هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

کلیپ تاسوعا۹۷ هیئت ابوالفضل امیرآباد شول

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۶/۳۰

کلیپ بسیار زیبای عزاداری روز تاسوعای حسینی ۱۳۹۷ هیئت ابوالفضل(ع) روستای امیرآباد شول