هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه قاسم۹۷

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تصاویر تعزیه با شکوه قاسم(ع) هیئت ابوالفضل(ع) روستای امیرآباد شول سیرجان

در روز هفتم محرم ۱۳۹۷