هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه علی اکبر۹۷

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تصاویر تعزیه با شکوه حضرت علی اکبر(ع) در روز هشتم محرم۱۳۹۷ در حسینیه بزرگ هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول شهرستان سیرجان