هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه ابوالفضل۹۷

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۷/۰۱

تصاویر منتخب از تعزیه باشکوه ابوالفضل(ع) در حسینیه بزرگ ابوالفضل(ع) امیرآباد شول شهرستان سیرجان

روز تاسوعای حسینی۹۷