هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

اعلام تعزیه های ماه محرم

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۱

اعلام تعزیه خوانی

 

اعلام تعزیه خوانی هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول – سیرجان در ماه محرم

روز اول محرم: تعزیه رقیه مغیره

روز دوم محرم: تعزیه موسی ابن جعفر(ع)

روز سوم محرم: حمزه(ع)

روز چهارم محرم: مسلم ابن عقیل(ع)

روز پنجم محرم: دو طفلان مسلم(ع)

روز ششم محرم: حر ابن ریاحی(ع)

روز هفتم محرم: علی اکبر(ع)

روز هشتم محرم: قاسم(ع)

روز تاسوعای حسینی: ابوالفضل(ع)

روز عاشورای حسینی: امام حسین(ع)

اربعین حسینی: تعزیه بازار شام – تعزیه واقعه کربلا