هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

کلیپ پایانی محرم۹۷

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۷/۰۱

کلیپ یادگاری و پایانی هیئت ابوالفضل(ع) روستای امیرآباد شول شهرستان سیرجان

محرم ۱۳۹۷