هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

عکس یادگاری عوامل هیئت۱۳۹۷

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۷/۰۱

عکس دسته جمعی عوامل هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول سیرجان

در ماه محرم ۱۳۹۷

 

یادگاری محرم