هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

اعلام تعزیه خوانی ماه صفر

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۱

تعزیه های ماه صفر هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول- سیرجان

 

۲۸ صفر: تعزیه امام حسن مجتبی(ع)

۲۹ صفر: تعزیه امام رضا(ع)