هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه حمزه سید الشهدا(ع)۹۳

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۳

تصاویر منتخب از تعزیه حمزه سید الشهدا در روز سوم محرم ۱۳۹۳